Welcome Croeso

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain

Ysgol Gymraeg Llundain

Addysg Gynradd Ddwyieithog yn Llundain.

Dyma ysgol ‘Dda’ – Ofsted 2018 

“The unique nature of this bilingual school is valued by staff, parents, carers and pupils…The school’s work to promote pupils’ personal development and welfare is outstanding. Pupils feel safe in school and the school’s leaders do their utmost to ensure the well-being of pupils.”

Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Llundain
Canolfan Gymunedol Hanwell
Westcott Crescent
Hanwell
Llundain
W7 1PD

Cysylltu

Gwybodaeth

Athro Arweiniol: Mr Tom Sugg

Rhif Elusen The Welsh Schools Trust Limited: 1167479

Mewn argyfwng, neu pan fydd yr ysgol ar gau, defnyddiwch –

Rhif ffôn: 07754 672 574

E-bost: tomsugg@ysgolgymraegllundain.co.uk