020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Loteri 50/50

Cefnogwch Ysgol Gymraeg Llundain gan gyfrannu yn fisol ac yn ogystal cewch gyfle i ennill gwobr ariannol!

Talwch £5 y mis am y cyfle i ennill  arian. Mae 2 wobr (40% a 10%) o’r incwm pob 3 mis ac mae 50% yn mynd i’r ysgol.

Mae ymuno a’r clwb yn hawdd:

  1. Trefnwch Gorchymyn Archeb Rheolaidd gyda’ch banc arlein NEU cwblhewch y ffurflen Standing Order Mandate isod a’i phostio i’ch banc.
  2. Cwblhewch ac arwyddwch y Ysgol Gymraeg Llundain PTFA_5050Application a’i dychwelyd i: Ysgol Gymraeg Llundain, Hanwell Community Centre, Westcott Crescent, London W71PD

Gellir gweld rhestr yr ennillwyr yma. Pob lwc!