020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Rhoddion gan Gyflogwyr

Mae gan nifer o gwmniau bolisiau cyfrannu at elusennau a gefnogir gan eu gweithwyr. Mae y CRhAFf yn Elusen (gofynner am y manylion) felly gellir elwa o drefniadau’r rhan fwyaf o’r cwmniau yma.