020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Cinio Haf Blynyddol Ysgol Gymraeg Llundain

Mae cinio haf yn noson o swper, adloniant ac ocsiwn i gefnogi ysgol Gymraeg Llundain. Cliwch yma am ragor o wybodaeth http://ciniohaf.co.uk/croeso

Os nad ydym eisioes wedi cael y pleser o’ch cwmni, efallai yr hoffech gael blas o’r noson drwy ymweld â http://ciniohaf.co.uk/gorffennol.

Cadwch y dyddiad yn rhydd gan anfon y manylion at eich ffrindiau os gwelwch yn dda. Byddwn yn hynod o falch o’ch cefnogaeth!

Mae modd dilyn @CinioHaf ar Trydar (https://twitter.com/CinioHaf).

Os hoffech fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu ar Info@ciniohaf.co.uk