020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Stondin Queen’s Park

Yn flynyddol, mae Ysgol Gymraeg Llundain yn cynnal stondin de a chacennau yn Queens Park, ble ‘rydym yn mwynhau cwrdd â hen ffrindiau, codi ymwybyddiaeth am yr ysgol ac wrth gwrs, codi arian!

Rydym yn y sefyllfa ffodus o fod yn un o’r ddwy ysgol yn unig a gyniateir i werthu bwyd yn y ‘Tea Garden’. ‘Does dim rhaid dweud mai bara brith a phice ar y man yw ein ffefrynau. Mae ein sgiliau pobi a chyflwyno yn cael eu profi a gallem ni ddim llwyddo heb sgiliau gwerthu ambell i riant!

Rydym yn ddiolchgar dros ben am haelioni cyn rieni sy’n parhau i’n cefnogi ar y prynhawn hwn.

Queen's Park Day 2016 (1)

 

Queens Park Day 2016 (2)