020 8575 0237
info@ygll.co.uk

Cinio

Rydym yn hybu bwyta’n iachus felly gofynnir i’r plant ddod â bocs bwyd iachus i’r ysgol pob dydd.

Caniateir i’r plant fwyta darn o ffrwyth neu fyrbryd iachus yn ystod yr egwyl cyntaf ac yn argymell i chi roi potel dŵr i’ch plentyn yfed yn ystod y dydd. Mae plant Dosbarth 1  yn cael llaeth pob dydd cyn yr egwyl cyntaf.